درمانگاه شبانه روزی اندیشه

درمانگاه شبانه روزی اندیشه

کلینیک عمومی

آدرس:

آذربایجان شرقی - تبریز- سردرود - خیابان امام - روبروی پمپ بنزین

تلفن تماس:

04134213165

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها