درمانگاه شبانه روزی ایران

درمانگاه شبانه روزی ایران

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - شهریار - بلوار رسول اکرم

تلفن تماس:

2623227665

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها