درمانگاه امام رضا

درمانگاه امام رضا

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - بلوار رحمت - سه راه دارالرحمه

تلفن تماس:

07137399096 - 07137399098

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها