درمانگاه امام خمینی

درمانگاه امام خمینی

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - رفسنجان - خیابان امیرکبیر

تلفن تماس:

03435232034

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
کلینیک سروش
  • کلینیک سروش
  • کلینیک تخصصی شنوایی سنجی
دریافت نوبت
کلینیک روانپزشکی راد
  • کلینیک روانپزشکی راد
  • کلینیک تخصصی روانپزشکی
دریافت نوبت
مجوز ها و تاییدیه ها