درمانگاه تامین اجتماعی شماره 1

درمانگاه تامین اجتماعی شماره 1

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - انتهای خیابان مهدیه - بلوار شهید مفتح - جنب پارک

تلفن تماس:

03432728242

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها