کلینیک ابا عبدالله الحسین ( ع )

کلینیک ابا عبدالله الحسین ( ع )

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - خیابان خواجه ربیع - خواجه ریبع 68

تلفن تماس:

05137318177 - 05137313218

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها