کلینیک ابا عبدالله الحسین ( ع )

کلینیک ابا عبدالله الحسین ( ع )

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - خیابان خواجه ربیع - خواجه ریبع 68

تلفن تماس:

05137318177 - 05137313218

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
کلینیک دندانپزشکی دکتر کوثری دریافت نوبت
کلینیک سروش
  • کلینیک سروش
  • کلینیک تخصصی شنوایی سنجی
دریافت نوبت
مجوز ها و تاییدیه ها