گفتگوهای من
درمانگاه تامین اجتماعی (میرزاحسینی)

درمانگاه تامین اجتماعی (میرزاحسینی)

اردبیل
آدرس:

اردبیل - میدان جهاد - جنب فروشگاه رفاه

تلفن تماس:

04533819047

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز