گفتگوهای من
درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع)

درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع)

کلینیک عمومی

قم
آدرس:

قم - خیابان امامزاده ابراهیم - بعد از 20 متری مطهری

تلفن تماس:

8840153

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز