درمانگاه شبانه روزی صاحب الزمان

درمانگاه شبانه روزی صاحب الزمان

کلینیک عمومی

آدرس:

همدان - کبودرآهنگ - شیرین سو - خیابان شهداء

تلفن تماس:

08135363272

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها