کلینیک باب الحوایج

کلینیک باب الحوایج

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - قلعه ساختمان - شهرک شهید رجایی – مقابل پاسگاه

تلفن تماس:

05133710009

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها