کلینیک ازنا

کلینیک ازنا

کلینیک عمومی

آدرس:

لرستان - خرم آباد - ابتدای خیابان شهید نواب صفوی - روبروی بانک مرکزی

تلفن تماس:

06643426939

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها