کلینیک معلم

کلینیک معلم

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - آزاد شهر - بلوار معلم - بین معلم 10 - 8

تلفن تماس:

05136085199

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها