درمانگاه امید

درمانگاه امید

کلینیک عمومی

کرمان
آدرس:

کرمان - خیابان ابوحامد - روبروی بیمارستان کاشانی

تلفن تماس:

03432262109

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز