دکتر علی منافی
100% کاملا راضی 13 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علی کاظمیان
0% کاملا راضی 15 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید رضا رییس کرمی
72% کاملا راضی 197 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آزاده زاوه زاد
89% کاملا راضی 755 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر شیوا سیه بازی
89% کاملا راضی 659 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پریوش سپهری
65% کاملا راضی 566 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جوادزاده
93% کاملا راضی 590 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علی رمضانی
92% کاملا راضی 2556 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
75% کاملا راضی 498 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم السادات  میرعشقی
89% کاملا راضی 2021 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
درمانگاه اباصالح المهدی (عج)

درمانگاه اباصالح المهدی (عج)

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - بلوار مدرس - فضل آباد - انتهای خیابان - جنب بانک ملی

تلفن تماس:

07137350900

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها