کلینیک شفای آل یاسین

کلینیک شفای آل یاسین

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - بلوار توس - توس ۷۵ - جنب داروخانه

تلفن تماس:

05136652391

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها