درمانگاه بیمارستان بقیه ا...

درمانگاه بیمارستان بقیه ا...

آدرس:

بوشهر - دیلم - انتهای خیابان امام حسین

تلفن تماس:

07733241130

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها