درمانگاه سجادیه ارجمند

درمانگاه سجادیه ارجمند

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - شهرک ایرانمنش - حافظان قرآن 1

تلفن تماس:

03433210529

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها