کلینیک امام رضا

کلینیک امام رضا

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - خیابان فر جام 2 - خیابان سراج - خیابان شهید والا ئیان - ضلع شمالی فروشگاه بزرگ کوثر 2

تلفن تماس:

02177899995

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها