درمانگاه شبانه روزی پردیس

درمانگاه شبانه روزی پردیس

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمانشاه

تلفن تماس:

08337262263

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
کلینیک سروش
  • کلینیک سروش
  • کلینیک تخصصی شنوایی سنجی
دریافت نوبت
کلینیک سلامت بینایی
  • کلینیک سلامت بینایی
دریافت نوبت
مجوز ها و تاییدیه ها