کلینیک شبکه بهداشت و درمان

کلینیک شبکه بهداشت و درمان

کلینیک عمومی

آدرس:

جلفا

تلفن تماس:

3023503

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها