درمانگاه شفا (پارس)

درمانگاه شفا (پارس)

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - بلوار بعثت - میدان سنگی - 20 متری انصاری - نبش 8 متری جبلی

تلفن تماس:

07136278888

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها