گفتگوهای من
درمانگاه امامزاده ابوالعباس(ع)

درمانگاه امامزاده ابوالعباس(ع)

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

اصفهان
آدرس:

اصفهان - خوراسگان - جنب امامزاده ابوالعباس

تلفن تماس:

03135241114

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز