کلینیک شهید نادیه خاوری

کلینیک شهید نادیه خاوری

کلینیک عمومی

مدیر :سرکار خانم دکتر زینب بهرام پور عمرانی
آدرس:

تهران - منطقه 2 - بهبودی - خیابان نیایش غربی - نرسیده به خیابان شکاری

تلفن تماس:

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها