درمانگاه زندی نیا

درمانگاه زندی نیا

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - سیرجان - خیابان شریعتی - چهارراه سپاه

تلفن تماس:

03443220099

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها