گفتگوهای من
درمانگاه اکبرآباد

درمانگاه اکبرآباد

کلینیک عمومی

فارس
آدرس:

فارس - شیراز - دروازه قرآن - بزرگراه خواجوی کرمانی - اکبراباد

تلفن تماس:

07132423100 - 07132426652

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز