کلینیک دکتر دهقانی

کلینیک دکتر دهقانی

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - شهرک شهید رجائی - حر ۱ - مهریز ۲

تلفن تماس:

05133724455

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
کلینیک سلامت بینایی
  • کلینیک سلامت بینایی
دریافت نوبت
کلینیک سروش
  • کلینیک سروش
  • کلینیک تخصصی شنوایی سنجی
دریافت نوبت
مجوز ها و تاییدیه ها