کلینیک شبانه روزی بهبخش

کلینیک شبانه روزی بهبخش

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - خاک سفید تهرانپارس - 20متری امین - 10متری شهید اکبری

تلفن تماس:

02177343989 - 02173424220

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها