درمانگاه  ایثار

درمانگاه ایثار

آدرس:

اردبیل - میدان سرچشمه - بطرف بازار

تلفن تماس:

04533232181

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها