گفتگوهای من
درمانگاه  ایثار

درمانگاه ایثار

اردبیل
آدرس:

اردبیل - میدان سرچشمه - بطرف بازار

تلفن تماس:

04533232181

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز