درمانگاه شبانه روزی احسان 

درمانگاه شبانه روزی احسان 

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - خیابان خواجو - رو به روی کوچه خیام

تلفن تماس:

03425220667

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها