گفتگوهای من
درمانگاه دکتر محمد قریب - خصوصی

درمانگاه دکتر محمد قریب - خصوصی

کلینیک عمومی

قزوین
آدرس:

قزوین - خیابان نادری جنوبی - بن بست کاوه - درب روبروی طبقه دوم و سوم

تلفن تماس:

02833247780

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز