گفتگوهای من
درمانگاه ابوالفضل

درمانگاه ابوالفضل

کلینیک عمومی

کرمان
آدرس:

کرمان - خیابان خورشید - بعد از چهارراه جانباز

تلفن تماس:

03432720764

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز