درمانگاه ابن سینا - خصوصی

درمانگاه ابن سینا - خصوصی

کلینیک عمومی

قزوین
آدرس:

قزوین - خیابان فردوسی جنوبی - روبروی داروخانه فردوسی

تلفن تماس:

02833223533

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز