درمانگاه ابن سینا - خصوصی

درمانگاه ابن سینا - خصوصی

کلینیک عمومی

آدرس:

قزوین - خیابان فردوسی جنوبی - روبروی داروخانه فردوسی

تلفن تماس:

02833223533

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها