کلینیک اداره بهزیستی

کلینیک اداره بهزیستی

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

اصفهان - شهرضا - میدان شهدا - خیابان چهل متری - اداره بهزیستی شهرضا

تلفن تماس:

03153221432

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها