کلینیک اداره بهزیستی

کلینیک اداره بهزیستی

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

اصفهان - شهرضا - میدان شهدا - خیابان چهل متری - اداره بهزیستی شهرضا

تلفن تماس:

03153221432

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
کلینیک ختنه نوزادان تهران دریافت نوبت
کلینیک سروش
  • کلینیک سروش
  • کلینیک تخصصی شنوایی سنجی
دریافت نوبت
کلینیک سلامت بینایی
  • کلینیک سلامت بینایی
دریافت نوبت
مجوز ها و تاییدیه ها