درمانگاه شماره 9

درمانگاه شماره 9

کلینیک عمومی

آدرس:

زنجان - میدان هنرستان - خیابان فاتح

تلفن تماس:

02433272610

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها