دکتر بهزاد حقیقی
100% کاملا راضی 32 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر صفا رکابی
100% کاملا راضی 97 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
77% کاملا راضی 520 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم السادات  میرعشقی
89% کاملا راضی 2101 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علی منافی
100% کاملا راضی 14 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پریوش سپهری
65% کاملا راضی 604 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا مسیحی
97% کاملا راضی 305 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباس سلگی
94% کاملا راضی 305 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جوادزاده
93% کاملا راضی 602 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن کرمی
89% کاملا راضی 729 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
درمانگاه شبانه روزی حسام

درمانگاه شبانه روزی حسام

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - ملارد - سراسیاب ملارد - خیابان امام خمینی

تلفن تماس:

2616456945

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها