درمانگاه خصوصی رازی

درمانگاه خصوصی رازی

کلینیک عمومی

آدرس:

قزوین - خیابان شهید بابایی - روبروی کوچه استاندارد

تلفن تماس:

02833680053

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها