درمانگاه خصوصی رازی

درمانگاه خصوصی رازی

کلینیک عمومی

آدرس:

قزوین - خیابان شهید بابایی - روبروی کوچه استاندارد

تلفن تماس:

02833680053

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
کلینیک سلامت بینایی
  • کلینیک سلامت بینایی
دریافت نوبت
کلینیک سروش
  • کلینیک سروش
  • کلینیک تخصصی شنوایی سنجی
دریافت نوبت
مجوز ها و تاییدیه ها