درمانگاه کیمیا

درمانگاه کیمیا

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - چهار راه بنفشه

تلفن تماس:

07132348792

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها