گفتگوهای من
درمانگاه امام  خمینی ( ره) - دولتی ( سپاه)

درمانگاه امام  خمینی ( ره) - دولتی ( سپاه)

کلینیک عمومی

قزوین
آدرس:

قزوین - شهرک کوثر - میدان انقلاب - بلوار شهید محلاتی

تلفن تماس:

02833776171 - 02833776172

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز