درمانگاه اردشیر همتی

درمانگاه اردشیر همتی

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - بین سه راه و چهارراه احمدی

تلفن تماس:

03432223611

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها