کلینیک دانش

کلینیک دانش

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - بلوار توس -  بین توس ۸۱ و ۸۳

تلفن تماس:

05136663904

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها