کلینیک رضوی – درمانگاه

کلینیک رضوی – درمانگاه

کلینیک عمومی

آدرس:

سمنان - شاهرود - خیابان شهید صدوقی

تلفن تماس:

02332226506

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها