کلینیک اتکا

کلینیک اتکا

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - خیابان شهید رجائی - سه راه نان ماشینی

تلفن تماس:

02155003801 - 02155015847

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها