کلینیک شبانه روزی حاج عبدالحسین ساوه

کلینیک شبانه روزی حاج عبدالحسین ساوه

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - کیلومتر 30 جاده خاوران - شهرک پارچین - درمانگاه تخصصی حاج عبدالحسین ساوه

تلفن تماس:

2923023308

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها