دکتر علی رمضانی
92% کاملا راضی 2588 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ژیلا خباز
97% کاملا راضی 379 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
76% کاملا راضی 508 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
93% کاملا راضی 21 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر شیوا سیه بازی
89% کاملا راضی 673 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پریوش سپهری
65% کاملا راضی 598 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم السادات  میرعشقی
89% کاملا راضی 2083 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آزاده زاوه زاد
89% کاملا راضی 764 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد رضا شکیب
77% کاملا راضی 793 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید رضا رییس کرمی
72% کاملا راضی 203 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
درمانگاه شبانه روزی مهران

درمانگاه شبانه روزی مهران

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - شهریار - خیابان ولیعصر - خیابان شهید بهشتی غربی

تلفن تماس:

2623245058

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها