درمانگاه خیریه انصار

درمانگاه خیریه انصار

آدرس:

خراسان شمالی - اسفراین - خیابان امام خمینی - روبروی فروشگاه فرهنگیان

تلفن تماس:

05837225600

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها