درمانگاه قاین

درمانگاه قاین

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان جنوبی - قاین - بلوار بسیج

تلفن تماس:

05632565163 - 05632565165

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها