کلینیک شبانه روزی امام سجاد

کلینیک شبانه روزی امام سجاد

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - اسلامشهر - شهرک واوان - بلوار شهید منتظری - خیابان شهید رجائی - جنب تربیت معلم عترت

تلفن تماس:

02283172454

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها