کلینیک دی

کلینیک دی

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - بلوار فرهنگ شهر - ایستگاه 1 - نرسیده  به پل هوایی

تلفن تماس:

07136305972

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها