درمانگاه شبانه روزی مهر

درمانگاه شبانه روزی مهر

کلینیک عمومی

آدرس:

کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج - بلوار چمران - سه جوب - درمانگاه شبانه روزی مهر

تلفن تماس:

07433228781

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها