کلینیک تخصصی دیابت

کلینیک تخصصی دیابت

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - کارگر شمالی - خیابان شهریور غربی - چهارراه هیات - مرکز دیابت ایران

تلفن تماس:

02188334190

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها